جمعه , ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
تصویر تماس با کمپین مقابله با ویروس کرونا ۲۰۱۹

تماس با کمپین مقابله با ویروس کرونا ۲۰۱۹

برای عضویت در کارگروه تخصصی کمپین مقابله با ویروس کرونا ۲۰۱۹ لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.nap.co.ir/کارگروه-تخصصی-کمپین-مقابله-با-ویروس-کر/

برای عضویت در کارگروه پشتیبان کمپین مقابله با ویروس کرونا ۲۰۱۹ لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.nap.co.ir/کارگروه-پشتیبان-کمپین-مقابله-با-ویرو/

برای مشاهده آخرین مطالب علمی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا لطفاً عضو پیج رسمی اینستاگرام شرکت حاضر شوید:

https://www.instagram.com/nap.co.ir

و یا لطفاً عضو پیج رسمی اینستاگرام کمپین خیریه یک جهان برای یک جهان شوید:

https://www.instagram.com/1world_for_1world

 

دیگر شبکه های اجتماعی: