یکشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) برگزار کننده کنفرانس ها ، متولی کنگره ها ، مجری همایش ها ، ایجاد کننده سمینار ها ، برپا کننده سمپوزیوم ها ، و... علمی و پژوهشی شاخص

معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

اطلاعات ثبت شده شرکت

اطلاعات ثبت شده برای معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) برگزار کننده کنفرانس ها ، متولی کنگره ها ، مجری همایش ها ، ایجاد کننده سمینار ها ، برپا کننده سمپوزیوم ها ، و… شاخص علمی و پژوهشی در سطوح و زمینه های مختلف در تاریخ : ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به شماره ثبت : ۵۲۲۵۹۷ و شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۴۰۲۴۶۵ در سازمان ثبت شرکت های استان تهران قانوناً و رسماً به ثبت رسیده است .

اطلاعات روزنامه رسمی شرکت

اطلاعات ثبت شده ی شرکت علمی، فرهنگی و پژوهشی نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد سازمان ثبت شرکت های استان تهران ، در روزنامه رسمی کشور نیز به شماره روزنامه: ۲۱۲۴۶ و شماره صفحه : ۲۵ در تاریخ انتشار : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۶ مکتوباً ، قانوناً و رسماً به چاپ رسیده است .

وضعیت فعالیت شرکت

شرکت علمی، فرهنگی و پژوهشی نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) برگزار کننده کنفرانس ها ، متولی کنگره ها ، مجری همایش ها ، ایجاد کننده سمینار ها ، برپا کننده سمپوزیوم ها ، و… شاخص علمی و پژوهشی در سطوح و زمینه های مختلف در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده است ، و از لحاظ قانونی نیز وضعیت شرکت فعال می باشد .