چهارشنبه , ۳ مرداد ۱۴۰۳
تصویر همکاری راهبردی با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

همکاری راهبردی

با سلام و احترام،

کاربر گرامی این فرم برای عزیزان رؤساء و مدیران می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و تمایل آن را دارند که با ما به عنوان همکار راهبردی در محافل و امور تعریف شده شرکت همکاری نمایند.

خواهشمندیم در صورتی که شما نیز از خدمات مختلف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) رضایت دارید و تقاضای همکاری خود را در راستای رسالت شرکت حاضر مشاهده کرده اید، با تکمیل فرم زیر امر بفرمائید که چه کاری از ما ساخته است.

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) آماده هر نوع همکاری راهبردی در راستای اهداف تعریف شده خود با هر نوع شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد.

با سپاس…

اطلاعات فردی

لطفا نام خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا نام خانوادگی خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا کد ملی خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا شماره شناسنامه خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا نام پدر خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا با انتخاب یکی از گزینه ها، جنسیت خود را مشخص بفرمائید
لطفا تصویر کارت ملی خود را بارگذاری بفرمائید
لطفا تصویر صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری بفرمائید
لطفا پست الکترونیک خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا شماره تلفن همراه خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا کد پستی منزل خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا یک تصویر پرسنلی جدید و مناسب از خود را بارگذاری بفرمائید
لطفا آدرس پستی دقیق منزل خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا آخرین مدرک اخذ شده تحصیلی خود را با یکی از انتخاب های کادر زیر مشخص بفرمائید
لطفا آخرین مدرک اخذ شده تحصیلی خود را در این ناحیه بارگذاری بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات تحصیلی خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا با انتخاب یکی از گزینه ها، سمت سازمان خود را مشخص بفرمائید
لطفا حکم ریاست یا حکم کارگزینی، و یا قرارداد یا مدارکی مرتبط با سمت خود در سازمان خود را در این ناحیه بارگذاری بفرمائید

اطلاعات سازمانی

لطفا نام سازمان خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا با انتخاب یکی از گزینه ها، نوع سازمان خود را مشخص بفرمائید
لطفا شماره ثبت خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا شماره شناسه ملی خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات سازمانی خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا مدارک احراز هویت سازمان خود را در این ناحیه بارگذاری بفرمائید
لطفا مجوزهای سازمان خود را در این ناحیه بارگذاری بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات مدارک سازمان خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا پست الکترونیک سازمان خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا شماره تلفن سازمان خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا کد پستی سازمان خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا تصویر لوگوی سازمان خود را بارگذاری بفرمائید
لطفا آدرس پستی دقیق سازمان خود را در کادر زیر وارد بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات تماس سازمانی خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید...

سوابق پژوهشی سازمان

لطفا سوابق پژوهشی و اعمال شاخص سازمان خود را مشخص بفرمائید
لطفا فایل مرتبط با سوابق پژوهشی و اعمال شاخص سازمان خود را از این ناحیه بارگذاری بفرمائید
لطفا تعداد سوابق پژوهشی سازمان خود، و در صورت امکان لینک تعدادی از آنها را ارسال بفرمائید. همچنین لطفا اگر در مورد اطلاعات سوابق پژوهشی و اعمال شاخص سازمان خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا سوابق اجرائی خود را در کنفرانس های دیگر بفرمائید
لطفا فایل های مرتبط با سوابق اجرائی خود را در کنفرانس های دیگر بارگذاری بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات سوابق اجرائی در کنفرانس های سازمان خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا سوابق اجرائی خود را در چاپ مقالات را مشخص بفرمائید
لطفا فایل های مرتبط با سوابق اجرائی خود را در چاپ مقالات بارگذاری بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات سوابق اجرائی خود در چاپ مقالات توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید

تمایلات همکاری

لطفا تمایلات خود را جهت همکاری با ما در کنفرانس های آینده را مشخص بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات تمایلات خود به جهت همکاری در کنفرانس ها در سطوح مختلف با ما توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا تمایلات خود را جهت همکاری در کارگروه های علمی در گروه های تحصیلی زیر را مشخص بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات تکمیلی همکاری در کارگروه خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا رشته های تحصیلی ای که تخصص و تمایل به همکاری در آنها را دارید بفرمائید. همچنین لطفا اگر در مورد رشته های عنوان شده خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا دروس تخصصی ای که تمایل به همکاری در آنها را دارید بفرمائید. همچنین لطفا اگر در مورد اطلاعات همکاری در دروس تخصصی خود توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا تمایلات خود را جهت همکاری با ما را مشخص بفرمائید
لطفا در صورت داشتن سوابق انجام امور فوق، اگر تمایل به ارسال فایل های خاصی برای ما را دارید از این ناحیه بارگذاری بفرمائید
لطفا اگر در مورد اطلاعات تمایلات خود به جهت همکاری با شرکت در سطوح مختلف توضیح خاصی دارید اینجا بفرمائید

توضیحات تکمیلی شما

لطفا اگر در مورد همکاری با ما و یا هر موضوع دیگری، فرمایش خاصی دارید اینجا بفرمائید
لطفا اگر تمایل به ارسال فایل های خاصی برای ما را دارید از این ناحیه بارگذاری بفرمائید