پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳
تصویر حسابداری شفاف در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

حسابداری شفاف

حسابداری شفاف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) همچنان که اهداف شفافی دارد در زمینه های مالی هم قصد شفاف سازی کامل فعالیت های خود را برای همکاران دارد. پیشرو بودن بایستی در عمل نیز در کنار عنوان ملموس باشد. این حق هر سازمانی است که اسناد سازمانی منتشر نشده داشته باشد و هیچ همکار حقیقی و حقوقی نمی تواند اعتراضی به این موضوع اصولا و قانوناً داشته باشد.

اما ما معتقدیم اگر تمام افرادی که مستقیم و غیر مستقیم با یک سازمان فعالیت می کنند به حصول به موقع حساب های مادی خود از سازمان اطمینان داشته باشند می توانند با خلاقیت و آرامش خاطر بهتری و با عشق به کار بیشتری وظایف خود را انجام دهند. اگر تمام افراد در زمان تسویه حساب هر فعالیتی، خیلی روشن و شفاف ترازنامه مالی حسابداری شده خود را، از تمام عملکرد های خودشان و متعاقب آن بستانکاری ها و یا بدهکاری حساب خود کاملا دقیق مطلع شوند، می توانند اطمینان خاطر دو چندانی پیدا کنند.

ما قصد آن را داریم به جای یک تسویه حساب مادی ساده، برای همکاران خود حقیقتاً شفاف سازی مادی داشته باشیم. ما قبل از شروع هر محفل، تولید محصول و خدمات شرکت، به تمام همکاران حقیقی و حقوقی خود، پیش از هر چیز زمان دقیق اصطلاحا بستن حساب و تسویه حساب ها را اعلام خواهیم کرد. همچنین همکاران ما برای هر محفل و تولیدات شرکت که با ما همکاری می کنند، دفتر کل، ترازنامه مالی و… خود را دقیق دریافت خواهند کرد. هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند بدهکاری یا بستانکاری خود را از شرکت حاضر، با دقت روز و ساعت هر فعالیت خود، در زمان تسویه حساب مشاهده و دریافت کند.

ما معتقدیم خوش قول بودن و حسابداری شفاف در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) می تواند اطمینان خاطر دو چندان برای همکاران ما از لحاظ مالی ایجاد کند و بین کل مجموعه سازمان و طرفین همکار ما آرامش خاطر مضاعف سبب شود.

اگر شفاف سازی مادی شرکتی که با آن قصد همکاری پژوهشی دارید برای شما اهمیت دارد، و همچنین برای شما اهمیت دارد که شرکت همکار شما فرد حقوقی خوش قولی در پرداخت ها باشد، به ما اعتماد کنید. ما در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) به شما اطمینان می دهیم نهایت تلاش خود را کنیم که پایبند تر به اصول و منظم تر از آنی باشیم که حتی آن را ادعا می کنیم…