یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
تصویر درآمد پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

درآمد پژوهشی بدون حضور

درآمد پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با هدف جذب حداکثری نخبگان، پیش نیاز های آن را فراهم کرده است.

متاسفانه شاهد آن هستیم متولی ها و مجری های محافل علمی، بنی بر اصولی ساختگی که برای خود ایجاد کرده اند و جا هم افتاده است، عموما نه تنها پرداختی به اساتید همکار ندارند، بلکه یک مبلغی را نیز برای همکاری از آنها دریافت می کنند. این درست است که چه همکاران راهبردی چه همکاران کارگروه علمی، استفاده جانبی فراوانی را برای ارتقای بودجه، سمت و حقوق خود در سازمان و دانشگاه خود از همکاری با شرکت هایی این چنینی به دست می آورند و شرکت همکار هیچ سهمی در آن ندارد، اما این تمام ماجرا نیست.

شاید یک چیزهایی منطقی باشد اما الزاماً درست ترین نیست. اگر متولی و مجری محافل همواره خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال ما بداند اینقدر کوتاه نظرانه رفتار نمی کند. از لحاظ اخلاقی، شرعی و عرفی هر فردی که به هر طریق (چه حضوری چه غیر حضوری) در هر سمتی برای پیشبرد اهداف سازمانی حضور به عمل می آورد باید در کنار امتیازات معنوی کار، از امتیازات مادی کار نیز به اندازه تلاش خود بهره ببرد و این حق بدیهی او است. نه اینکه بهایی هم بدهد در کنار اینکه زمان هم می گذارد! دست کم تفکر حاکم بر شرکت حاضر به این نحو است، و ما ایمان داریم ارزش همکاران ما خیلی بیش از آن است که حتی به خود اجازه دهیم اینگونه حتی سخن را ادامه دهیم.

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) پیش از هر چیز با تکیه بر اخلاق، قصد دارد سهولت همکاری با دانشمندان مختلف را در گرداگرد جهان فراهم کند و در هر آنچه که در این همکاری به دست می آید، چه مادی چه معنوی، خیلی روشن همگی همکاران را شریک کند. ما اهداف کلان سازمانی تعریف شده خود را به عنوان اولین اولویت خود می دانیم و تمام تلاش خود را می کنیم که به بهترین حالت ممکن که در توان داریم، به همراه کسب رضایت قاطعانه همکاران خود از همکاری با ما، به جامه عمل پوشاندن به اهداف علمی خود بپردازیم.

اگر علم و پژوهش در کشوری به معنای واقعی پرورش یابد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند به جزئیات زندگی آحاد جامعه تاثیر مثبت گذارد، و ما اگر بتوانیم در شرکت حاضر به اندازه توان خود به یاری خدا و همکاری سروران خود این وظیفه را به نحو احسنت انجام دهیم، وظیفه انسانی و اخلاقی خود را برای جامعه و مردمان هم عصر خود انجام داده ایم، و این حقیقتاً برای ما کفایت می کند، و فکر هم می کنیم که یک شرکت علمی و دانشگاهی شایسته تفکری این چنین است. ما افتخار خود می دانیم که بتوانیم بخشی از ارتقای علمی و پژوهشی جامعه باشیم، و در این راه انسان دوستانه و خدا پسندانه سهم کوچکی داشته باشم. ما ایمان داریم همکاران ما هم که عموما اساتیدی هستند که عمر گرانبهای خود را مصروف کسب دانش و رشد دانشجویان متعددی کرده اند، در برابر خداوند متعال تفکری مشابه داشته اند. بنابراین ما هرگز همچین همکاری و هدف بزرگ معنوی کلانی را به دلایل خودخواهی کوتاه نظرانه مادی از بین نخواهیم برد. امیدواریم هستیم خداوند متعال و بزرگ خود حامی ما باشد.

اگر به دنبال آن هستید عضوی از شرکتی اخلاق مدار فعالیت پژوهشی خود را ارتقاء دهید، اگر دنبال آن هستید که فعالیت پژوهشی شما بتواند مفید تر از هر زمان دیگر در جامعه خود جامه عمل بپوشد، اگر به دنبال کسب درآمد از همکاری پژوهشی هستید، و اگر تفکر توضیح داده شده را می پسندید، به ما اعتماد کنید. ما در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) به شما اطمینان می دهیم نهایت تلاش خود را کنیم که پایبند تر به اصول و منظم تر از آنی باشیم که حتی آن را ادعا می کنیم…