یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
  • صفحه نخست روزنامه رسمی شرکت

  • صفحه دوم روزنامه رسمی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

روزنامه رسمی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

اطلاعات ثبت شدۀ شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد سازمان ثبت شرکت های استان تهران، در روزنامه رسمی کشور به شماره روزنامه: ۲۱۲۴۶ و شماره صفحه: ۲۵ در تاریخ انتشار: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۶ مکتوباً، قانوناً و رسماً به چاپ رسیده است.

شما می توانید در لینک زیر، از سایت روزنامه رسمی کشور صحت مستندات شرکت را استعلام بفرمائید:

سایت روزنامه رسمی کشور