یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
تصویر سرمایه شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

سرمایه نقدی به ثبت رسیده شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.