یکشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تصویر مدت فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

مدت فعالیت شرکت

مدت فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

مدت فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)، از تاریخ ثبت مورخ: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به مدت نامحدود تعیین شده و به ثبت رسیده است.