دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
تصویر مدت فعالیت شرکت

مدت فعالیت شرکت

مدت فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

مدت فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)، از تاریخ ثبت مورخ: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به مدت نامحدود تعیین شده و به ثبت رسیده است.