دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
تصویر مطالب کمپین بین المللی مقابله با ویروس کرونا توسط شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

مطالب کمپین بین المللی مقابله با ویروس کرونا

مطالب کمپین بین المللی مقابله با ویروس کرونا

به صورت کلی مطالب تهیه شده کمپین یک جهان برای یک جهان برای انواع نیازهای چهار گروه زیر تهیه و ارائه خواهد شد:

گروه اول کسانی هستند که به ویروس کرونا مبتلا شده اند و یا در تماس مستقیم با مبتلایان می باشند. نیازهای شناسایی شده این گروه با جزئیات حداکثری با اولویت بالا به جهانیان منتشر خواهد شد و راهنمایی ها و اقدامات بسیار مفیدی که می تواند آنها را در شرایطی که هستند یاری کند نیز به آنها ارائه و تسلیم خواهد شد.

گروه دوم کسانی هستند که قبلا در تماس با مبتلایان بوده اند مثل خانواده مبتلایان، دوستان مبتلایان، همکاران مبتلایان، و… که این گروه نیز منتظر مطالب بسیار مفیدی از کمپین باشند.

گروه سوم افرادی هستند که در کشور آنها ویروس مشاهده شده است. این گروه نیز جمع بندی مطالب علمی عنوان شده تا به امروز، و همچنین جدیدترین توصیه ها و راهکارهای علمی و قابل استناد مورد نیازشان از زوایای مختلف، و… را از طریق این کمپین بدست خواهند آورد.

گروه چهارم شامل افرادی می شود که ویروس کرونا در کشور آنها هنوز گزارش نشده است. برای این مردمان عزیز نیز تجارب و توصیه های بسیار ارزشمند و کلیدی، توسط کارشناسان کمپین تهیه و ارائه خواهد شد.