پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳
تصویر معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

معرفی شرکت

معرفی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

اطلاعات ثبت

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) در تاریخ: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به شماره ثبت: ۵۲۲۵۹۷ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۴۰۲۴۶۵ در سازمان ثبت شرکت های استان تهران قانوناً و رسماً به ثبت رسیده است.

اطلاعات روزنامه رسمی

اطلاعات ثبت شدۀ شرکت حاضر نزد سازمان ثبت شرکت های استان تهران، در روزنامه رسمی کشور نیز به شماره روزنامه: ۲۱۲۴۶ و شماره صفحه: ۲۵ در تاریخ انتشار: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۶ مکتوباً، قانوناً و رسماً به چاپ رسیده است.

فعالیت شرکت

شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده است، و از لحاظ قانونی نیز وضعیت شرکت فعال می باشد.