پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳
تصویر موضوع فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) که تشریفات قانونی آنها سپری شده و نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است به شرح زیر است :

 1. برگزاری کنگره ها ، کنفرانس ها ، سمینار ها ، سمپوزیوم ها ، همایش ها ، و… شاخص علمی و پژوهشی در سطوح و زمینه های مختلف با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .
 2. همکاری علمی و پژوهشی با قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و بین المللی ، و… به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های علمی ، پژوهشی ، مطالعاتی ، اقتصادی ، و… در زمینه های مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 3. ایجاد محوریت برپایی محافل شرکت ، در راستای درخواست قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، و… جهت پاسخ به نیاز های علمی ، پژوهشی ، مطالعاتی ، و… کشور در مسیر دستیابی به شاخص های مختلف پیشرفت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 4. ارائه دستاورد های علمی و پژوهشی محافل شرکت خدمت قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، و… به منظور ارتقاء شاخص های مختلف پیشرفت کشور ، ارائه راهکار و پاسخ جامع به نیاز های موجود ، افزایش تولید و اشتغال ، بومی سازی ، تجاری سازی ، حمایت از طرح های پژوهشی شاخص ، حمایت از طرح های نوآورانه و اختراعات ، و… با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 5. بررسی و شناسایی نیازهای علمی ، پژوهشی ، تکنولوژی ، مطالعاتی ، و… کشور در زمینه های مختلف ، بر اساس دست آورد های محافل شرکت و یا تبادل نظر با اساتید و نخبگان علمی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 6. ارائه نیاز های شناسایی شده علمی ، پژوهشی ، مطالعاتی و… کشور خدمت قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، و… در راستای دستیابی به ارتقاء شاخص های مختلف پیشرفت کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 7. ارائه خدمات مشاوره ای خدمت قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، و… بر اساس تجربیات و فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده شرکت ، جهت دستیابی به ارتقاء شاخص های مختلف پیشرفت کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 8. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های علمی و پژوهشی شرکت و جذب نخبگان و همکاران راهبردی در سطوح و زمینه های مختلف جهت انجام امور متفاوت مرتبط با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .
 9. حمایت از نخبگان علمی و پژوهشی کشور با امکانات موجود و یا با مساعدت همکاران راهبردی شرکت در راستای پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر کشور از منظر علمی ، پژوهشی ، تجاری سازی و… با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .
 10. تقویت ارتباط و همکاری قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ، ادارات و ارگان ها ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، و… در راستای تقویت پژوهش ، تولید و توسعه دانش و تکنولوژی ، و… کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 11. انجام انواع امور ، حمایت ها و همکاری های مرتبط با توسعه پژوهش ، دانش ، تجاری سازی ، و… در راستای پیشرفت در شاخص ها و زمینه های مختلف کشور به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور ، تولید و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها ، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ، و… با رعایت قوانین و مقررات مربوط.