پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳

حساب های بانکی شرکت

حساب های بانکی شرکت

تصویر حساب های بانکی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

حساب های بانکی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) حساب جاری شرکت شماره حساب جاری: ۸۰۵-۴۰-۲۶۸۹۱۵۵-۱ به نام شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد بانک سامان شعبه پاسداران (کد شعبه ۸۰۵) می باشد. با شماره شبا: IR32-0560-0805-0400-2689-1550-01 حساب کوتاه مدت شرکت شماره حساب کوتاه مدت: ۸۰۵-۸۱۰-۲۶۸۹۱۵۵-۱ به نام شرکت …

Read More »