پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۳

همکاری با ما

همکاری ما با شما

تصویر همکاری شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو با شما

با سلام و احترام، کاربر گرامی این فرم برای عزیزان حقیقی و حقوقی می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و خواسته آن را دارند ما با آنها همکاری کنیم. خواهشمندیم در صورتی که شما نیز از خدمات مختلف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) رضایت …

Read More »

همکارای به عنوان اسپانسر

تصویر همکارای به عنوان اسپانسر با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

با سلام و احترام، کاربر گرامی این فرم برای عزیزان حقیقی و حقوقی می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و خواسته آن را دارند اسپانسر محافل و امور مختلف شرکت حاضر باشند. خواهشمندیم در صورتی که شما نیز از خدمات مختلف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو …

Read More »

همکاری در کارگروه علمی

تصویر همکاری در کارگروه علمی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

با سلام و احترام، کاربر گرامی این فرم برای عزیزان اساتید می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و تمایل آن را دارند که با ما در کارگروه علمی محافل و امور تعریف شده شرکت همکاری نمایند. خواهشمندیم در صورتی که شما نیز از خدمات مختلف …

Read More »

همکاری در کارگروه اجرائی

تصویر همکاری در کارگروه اجرائی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

با سلام و احترام، کاربر گرامی این فرم برای عزیزان حقیقی و حقوقی می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و تمایل آن را دارند که با ما در کارگروه اجرائی محافل و امور تعریف شده شرکت همکاری نمایند. خواهشمندیم در صورتی که شما نیز از …

Read More »

همکاری راهبردی

تصویر همکاری راهبردی با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

با سلام و احترام، کاربر گرامی این فرم برای عزیزان رؤساء و مدیران می باشد که ما را لایق همکاری با خود دانسته اند و تمایل آن را دارند که با ما به عنوان همکار راهبردی در محافل و امور تعریف شده شرکت همکاری نمایند. خواهشمندیم در صورتی که شما نیز …

Read More »