یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

چرا همکاری با ما؟

مزیت های جانبی

تصویر مزیت های جانبی همکاری با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

مزیت های جانبی همکاری با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با هدف جذب حداکثری نخبگان از سر تا سر جهان، هر آنچه را که در توان دارد به انجام خواهد رساند. نخبگان، دانشمندان و اساتید به صورت مستقیم و غیر مستقیم همواره در …

Read More »

درآمد پژوهشی بدون حضور

تصویر درآمد پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

درآمد پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با هدف جذب حداکثری نخبگان، پیش نیاز های آن را فراهم کرده است. متاسفانه شاهد آن هستیم متولی ها و مجری های محافل علمی، بنی بر اصولی ساختگی که برای خود ایجاد کرده …

Read More »

فعالیت پژوهشی بدون حضور

تصویر فعالیت پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

فعالیت پژوهشی بدون حضور در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با هدف جذب حداکثری نخبگان از سرتاسر جهان، پیش نیاز های آن را فراهم کرده است. امروزه شرکت های بزرگ جهان تقسیم کار بسیار گسترده ای دارند. مثلا ممکن است پایگاه یک شرکت …

Read More »

ارتقا سوابق پژوهشی

تصویر ارتقا سوابق پژوهشی با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

ارتقا سوابق پژوهشی با شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با اهداف کلان پژوهشی جهت ارتقا سطح پژوهشی جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است. امروزه یکی از موازینی که سبب ارتقاء مدیران، اساتید، کارمندان و… در سرتاسر جهان می شود داشتن سوابق پژوهشی …

Read More »

ماهیت حقیقی کار پژوهشی

تصویر ماهیت حقیقی کار پژوهشی در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

ماهیت حقیقی کار پژوهشی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) دارای اهداف سازمانی مشخصی در زمینه پیشبرد اهداف کلان پژوهشی می باشد. ما خود را متعهد به انجام آنچه که وظیفه ما است می دانیم. در عصری که ما در آن زندگی می کنیم، …

Read More »

حسابداری شفاف

تصویر حسابداری شفاف در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

حسابداری شفاف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) همچنان که اهداف شفافی دارد در زمینه های مالی هم قصد شفاف سازی کامل فعالیت های خود را برای همکاران دارد. پیشرو بودن بایستی در عمل نیز در کنار عنوان ملموس باشد. این حق هر سازمانی …

Read More »

مدیریت انعطاف پذیر

تصویر مدیریت انعطاف پذیر در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

مدیریت انعطاف پذیر شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) با اهداف کلان پژوهشی با مدیریت انعطاف پذیر پا به فعالیت در عرصه علمی گذاشته است. در این مسیر که در طول تاریخ دانشمندان و اندیشمندان بزرگی در سرتاسر جهان فعالیت های شبانه روزی کرده …

Read More »