چهارشنبه , ۳ مرداد ۱۴۰۳

حسابداری شفاف

حسابداری شفاف

تصویر حسابداری شفاف در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

حسابداری شفاف شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) همچنان که اهداف شفافی دارد در زمینه های مالی هم قصد شفاف سازی کامل فعالیت های خود را برای همکاران دارد. پیشرو بودن بایستی در عمل نیز در کنار عنوان ملموس باشد. این حق هر سازمانی …

Read More »