شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

ماهیت حقیقی کار پژوهشی

ماهیت حقیقی کار پژوهشی

تصویر ماهیت حقیقی کار پژوهشی در شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

ماهیت حقیقی کار پژوهشی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) دارای اهداف سازمانی مشخصی در زمینه پیشبرد اهداف کلان پژوهشی می باشد. ما خود را متعهد به انجام آنچه که وظیفه ما است می دانیم. در عصری که ما در آن زندگی می کنیم، …

Read More »